8. Kyu – gelber Gürtel, (Vorbereitungszeit: mindestens 3 Monate)

K I H O N
1 ZKD vw;rw: Oi-zuki
2 ZKD vw;rw: Age-uke
3 ZKD vw;rw:Soto-uke
4 ZKD vw;rw:Gedan-barai
5 ZKD vw;rw:Uchi-uke
6 ZKD vw;rw:Gyaku-zuki
7 ZKD Mae-geri (Gedan Sokumen Kamae)
P A R T N E R T R A I N I N G : Kihon Kumite (re.+li.)
1 ZKD oi zuki j. – ZKD age u.
2 ZKD oi zuki ch. – ZKD soto u.
3 ZKD mae geri ch. – ZKD gedan b.
K A T A
1 Taikyoku shodan